17 grudnia 2011
VII Spotkanie w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie.

Zdjęcia: Wiktoria Gacek