Sukcesy naszych uczniów
Rok szkolny 2014/2015

ARTUR CHROBAK
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
PIOTR CHROBAK
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
- II miejsce w szkolnym konkursie recytatorsko - gawędziarskim im. A. Suskiego
SABINA CHROBAK
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
KAMILA KALATA
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
GRZEGORZ KOWALCZYK
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
PATRYCJA LATOCHA
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
- ukończenie szkoły z wyróżnieniem
- nagroda wójta Gminy Szaflary za wysoki wynik na sprawdzianie po szóstej klasie
ADRIAN BRYJA
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
MAGDALENA CISOŃ
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
AMELIA JARZĄBEK
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
MARTYNA JARZĄBEK
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
NATASZA WPJCIECHOWSKA
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
WERONIKA ZARĘBCZAN
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
GABRIELA GĄSIOR
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
ALEKSANDRA KALATA
- Nagroda w konkursie plastycznym "Jestem widoczny, jestem bezpieczny"
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
PATRYCJA LICHAJ
- I miejsce w szkolnym konkursie recytatorsko - gawędziarskim im. A. Kudasika i B. Werona
- Nagroda w konkursie plastycznym "Jestem widoczny, jestem bezpieczny"
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
- I miejsce w szkolnym konkursie recytatorsko - gawędziarskim im. A. Suskiego
- udział w Konkursie profilaktycznym
- ukończenie szkoły z wyróżnieniem
- nagroda wójta Gminy Szaflary za wysoki wynik na sprawdzianie po szóstej klasie
ZUZANNA RĄCZKA
- II miejsce w szkolnym konkursie recytatorsko - gawędziarskim im. A. Kudasika i B. Werona
- Udział w powiatowym etapie kuratoryjnego konkursu matematycznego (18 punktów)
- V miejsce w Konkursie wiedzy ekonomicznej
- udział w Konkursie profilaktycznym
- ukończenie szkoły z wyróżnieniem
- nagroda wójta Gminy Szaflary za wysoki wynik na sprawdzianie po szóstej klasie
- nagroda w projekcie "Organizowanie dla dzieci i mlodzieży zajęć promujących zdrowy styl życia" KARINA LUBERDA
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
IZABELA KULA
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
KAMIL LATOCHA
- III miejsce w szkolnym konkursie recytatorsko - gawędziarskim im. A. Suskiego
MICHAŁ RADWAŃSKI
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
- II miejsce w szkolnym konkursie recytatorsko - gawędziarskim im. A. Suskiego
OLIWIA CISOŃ
- II miejsce w szkolnym konkursie recytatorsko - gawędziarskim im. A. Kudasika i B. Werona
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
KACPER CHROBAK
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
WOJCIECH ZARĘBCZAN
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
PAWEŁ BAFIA
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
- II miejsce w szkolnym konkursie recytatorsko - gawędziarskim im. A. Suskiego
KAROLINA NIEMIEC
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
JOANNA KOWALCZYK
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
JAKUB KUKULAK
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
MARTYNA LUBERDA
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
JULIA WILCZEK
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
- III miejsce w szkolnym konkursie recytatorsko - gawędziarskim im. A. Suskiego
NATALIA BAFIA
- Wyróżnienie w konkursie plastycznym "Kto tu rządzi"
- III miejsce w konkursie profilaktycznym
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
- ukończenie szkoły z wyróżnieniem
- nagroda wójta Gminy Szaflary za wysoki wynik na sprawdzianie po szóstej klasie
JOANNA BAFIA
- Nagroda w konkursie plastycznym "Jestem widoczny, jestem bezpieczny"
MILENA JARZĄBEK
- Nagroda w konkursie plastycznym "Jestem widoczny, jestem bezpieczny"
KRZYSZTOF GOLONKA
- Nagroda w konkursie plastycznym "Jestem widoczny, jestem bezpieczny"
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
DAMIAN RĄCZKA
- I miejsce w szkolnym konkursie recytatorsko - gawędziarskim im. A. Suskiego
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
KAMILA JARZĄBEK
- I miejsce w szkolnym konkursie recytatorsko - gawędziarskim im. A. Kudasika i B. Werona
- I miejsce w szkolnym konkursie recytatorsko - gawędziarskim im. A. Suskiego
- nagroda w konkursie plastycznym "Gospodarowanie odpadami"
IWONA KUKULAK
- I miejsce w szkolnym konkursie recytatorsko - gawędziarskim im. A. Suskiego
- udział w Konkursie wiedzy ekonomicznej