Sukcesy naszych uczniów
Rok szkolny 2013/2014

KAMILA JARZĄBEK
- wyróżnienie w konkursie recytatorsko - gawędziarskim im. A. Kudasika i B. Werona w Skrzypnem
ALEKSANDRA KALATA
- III miejsce w konkursie recytatorsko - gawędziarskim im. A. Kudasika i B. Werona w Skrzypnem
PATRYCJA LICHAJ
- III miejsce w konkursie recytatorsko - gawędziarskim im. A. Kudasika i B. Werona w Skrzypnem
- II miejsce w konkursie plastycznym "Wybieram wolność"
- III miejsce w konkursie wiedzy o Janie Pawle II
- III miejsce w konkursie z języka angielskiego
KARINA LUBERDA
- Wyróżnienie w plastycznej części Konkursu Papieskiego w Białym Dunajcu
AGATA GĄSIOR
- II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (etap środowiskowy)
- III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (etap gminny)
EWA MILAN
- I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (etap środowiskowy)
- II miejsce w quizie o Janie Pawle II na kongresie misyjnym w Niegowici
- I miejsce w szkolnym konkursie prfilaktycznym
- III miejsce w gminnym konkursie profilaktycznym
SABINA CHROBAK
- III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (etap środowiskowy)
- wyróżnienie w konkursie plastycznym "Tradycje bożonarodzeniowe mojej miejscowości"
IWONA KUKULAK
- II miejsce w konkursie "Historia i dzień dzisiejszy parafii i miejscowości karpackich"
- II miejsce w quizie o Janie Pawle II na kongresie misyjnym w Niegowici
KAMILA KALATA
- wyróżnienie w konkursie plastycznym "Tradycje bożonarodzeniowe mojej miejscowości"
KRZYSZTOF JARZĄBEK
- nagroda w konkursie plastycznym "Tradycje bożonarodzeniowe mojej miejscowości"
MARIA MILAN
- wyróżnienie w konkursie plastycznym "Tradycje bożonarodzeniowe mojej miejscowości"
- II miejsce w quizie o Janie Pawle II na kongresie misyjnym w Niegowici
ZUZANNA RĄCZKA
- nagroda w konkursie plastycznym "Tradycje bożonarodzeniowe mojej miejscowości"
- II miejsce w quizie o Janie Pawle II na kongresie misyjnym w Niegowici
- I miejsce w konkursie wiedzy o Janie Pawle II
- II miejsce w konkursie z języka angielskiego
NATALIA BAFIA
- wyróżnienie w konkursie plastycznym "Tradycje bożonarodzeniowe mojej miejscowości"
- II miejsce w quizie o Janie Pawle II na kongresie misyjnym w Niegowici
IZABELA KULA
- II miejsce w quizie o Janie Pawle II na kongresie misyjnym w Niegowici
JOANNA BAFIA
- II miejsce w quizie o Janie Pawle II na kongresie misyjnym w Niegowici
MILENA JARZĄBEK
- II miejsce w quizie o Janie Pawle II na kongresie misyjnym w Niegowici
JULIA SIKOŃ
- II miejsce w konkursie wiedzy o Janie Pawle II
- I miejsce w konkursie z języka angielskiego