Rada Samorządu Urzniowskiego Szkoły Podstawowej w Borze
2017/2018

Przewodniczący: Kamila Jarząbek

Zastępca: Klaudia Parzygnat

Skarbnik: Paweł Bafia

Wolontariat: Pani Dominika Sięka-Guzda
Siostra Renata Janeczko
Opiekunowie: Pani Monika Mroszczak-Gąsior
Pani Monika Jędrol