Projekty realizowane w Szkole Podstawowej w Borze w roku szkolnym 2017/2018

  1. "Z techniką za pan brat"
  2. "Śniadanie daje moc"
  3. "Trzymaj formę"
  4. "Mleko w szkole"
  5. "Owoce w szkole"
  6. "Świat lektur jest ciekawy"
  7. "Działki szkolne"
  8. "Kolędnicy misyjni"
  9. "Jasełka i Dzień Babci i Dziadka"
  10. "Szaflarzańskie kolędowanie"