nauczyciele
Dyrektor - Dorota Sikoń

Nauczyciele:
Dorota Sikoń - nauczyciel historii
Halina Gacek - wychowawca - nauczyciel kl II i nauczyciel techniki
Monika Mroszczak-G±sior - wychowawca kl V i VI nauczyciel matematyki i fizyki
Wioletta Luberda - wychowawca kl III, prowadzi szkoln± bibliotekę i wychowanie regionalne w kl VI
Anna Kalata - wychowawca oddziału przedszkolnego 5-6 latki i prowadzi zajecia logopedyczne
Justyna Kurnat - wychowawca oddziału przedszkolnego 3-4 latki
Dominika Sięka-Guzda - wychowawca kl VII i VIII, nauczyciel języka polskiego i plastyki
Marek Wojtoń - nauczyciel geografii
Siostra Renata Janeczko - nauczyciel religii (katechetka)
Małgorzata Gacek -nauczyciel muzyki i wychowania do życia w rodzinie
Mirosław Ćwikiel - nauczyciel wychowania fizycznego
Ewa Kamińska - nauczyciel języka angielskiego w kl VII i VIII
Iwona Musiał - nauczyciel języka niemieckiego
Monika Szado - nauczyciel języka angielskiego w kl IV, V, VI
Piotr ¦cisłowicz - nauczyciel EDB
Urszula Stachoń - nauczyciel chemii i biologii
Grzegorz Czyż - nauczyciel informatyki

autor strony: Oliwia Cisoń