nauczyciele
Dyrektor - Dorota Sikoń

Nauczyciele ;>
Dorota Sikoń-nauczyciel historii
Halina Gacek-wychowawca - nauczyciel kl I i nauczyciel techniki i zaj. technicznych
Monika Mroszczak-G±sior-wychowawca kl V i VI nauczyciel matematyki i fizyki
Monika Jędrol-wychowawca kl IV i nauczyciel biologi, chemii i przyrody
Wioletta Luberda- wychowawca kl II, prowadzi szkoln± bibliotekę i wychowanie regionalne w kl VI
Anna Kalata-wychowawca oddziału przedszkolnego i prowadzi zajecia logopedyczne
Dominika Sięka-Guzda-wychowawca kl VII i VIII, nauczyciel języka polskiego i plastyki
Marek Wojtoń- nauczyciel geografii
Siostra Renata Janeczko- nauczyciel religii (katechetka)
Małgorzata Gacek-nauczyciel informatyki, muzyki i wychowania do życia w rodzinie
Kondrad Dygoń-nauczyciel wychowania fizycznego
Danuta Budzyk-pedagog szkolny
Ewa Kamińska-nauczyciel języka angielskiego w kl VII i VIII
Iwona Musiał-nauczyciel języka niemieckiego
Monika Szado-nauczyciel języka angielskiego w kl IV, V, VI

autor strony: Oliwia Cisoń