Dokumentacja Szkoły Podstawowej w Borze

  1. Podział godzin w roku szkolnym 2018/2019
  2. Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019
  3. Plan pracy szkoły
  4. Statut szkoły
  5. Program profilaktyczno-wychowawczy
  6. Terminy wystawiania ocen
  7. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
  8. Spotkania z rodzicami