Dokumentacja Szkoły Podstawowej w Borze

  1. Podział godzin w roku szkolnym 2019/2020 - semestr II
  2. Dyżury nauczycieli

  3. Statut szkoły

  4. Terminy związane z zakończeniem roku