GRONO PEDAGOGICZNE

KLASY

SAMORZAD UCZNIOWSKI

SUKCESY UCZNIÓW

DOKUMENTACJA SZKOŁY
***

***

STATUT***

PODZIAŁ GODZIN *

Dyżury nauczycieli *

RADA RODZICÓW
ORDYNACJA WYBORCZA RR***

REGULAMIN RR***

PROGRAM Wychowawczy ***

PROGRAM Profilaktyczny ***Jesteśmy bardzo małą szkołą. W obecnym roku szkolnym 2019/2020 ilość uczących się dzieci wynosi 71. W szkole pracuje 17 nauczycieli. Zajęcia odbywają się systemem klas łączonych. Mimo, że jesteśmy niewielką placówką oświatową mamy wiele ciekawych pomysłów. Staramy się np. pozyskiwać pieniądze na realizację różnych projektów.

Z historii szkoły:

1955/1956 - uruchomienie pierwszej czteroklasowej Szkoły Podstawowej jako filii Szkoły Podstawowej w Szaflarach. Mieściła się ona w domu Anny i Stanisława Gacek 'u Hanusi'.
1956/1957
1968/1969 - szkoła funkcjonuje jako filia Szkoły Podstawowej w Gronkowie. W dalszym ciągu dzieci uczą się 'u Hanusie' a od następnie (od 1965/1966)dzieci u Wandy i Wojciecha Niemiec.
1969/1970
1980/1981 - szkoła jest ponownie filią Szkoły Podstawowej w Szaflarach. W roku szkolnym 1970/1971 mieści się ona przejściowo u Heleny i Stanisława Komperda oraz u Józefa Kozioł, a następnie u Józefa Bylina (obecnie dom Anny i Wiesława Głód). Od roku szkolnego 1977/1978 szkołą był budynek Władysława Gacka 'u Kustwana'.
1981/1982
1994/1995 - kolejna zmiana - szkoła jest filią Szkoły Podstawowej w Gronkowie. Do rku szkolnego 1985/ 1986 dzieci dalej uczą się u Kustwana.
W 1986 roku ukończono trwającą dziesięć lat budowę budynku szkoły, w której zaczęto uczyć dzieci. W dalszym ciągu była to szkoła z czterema oddziałami. Do klasy piątej uczęszczały dzieci do Gronkowa.
1995/1996 - jeden rok szkoła ponownie jest filią szkoły w Szaflarach.
1996 r - Szkoła uzyskuje samodzielność jako ósma Szkoła Podstawowa w Gminie Szaflary. Tylko jeden raz w historii szkoły była ona pełną ośmioklasową szkołą, było to w roku szkolnym 1999/2000. Obecnie jest sześcioklasową szkołą podstawową z klasami łączonymi.