Treści z podstawy programowej klasy I – III i IV – VI realizowane w trakcie projektu
"Segregacja śmieci"
 1. formy ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy,
 2. wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze
 3. degradacja środowiska - przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi.
Cele projektu:
 • pokazanie różnych sposobów wykorzystywania śmieci organicznych,
 • kształcenie umiejętności rozróżniania śmieci organicznych od nieorganicznych,
 • produkcja kompostu i wykorzystanie go w ogrodzie,
 • wyjście naprzeciw konieczności segregowania śmieci na terenie gminy.

  Plan działania:
  1. Przedstawienie projektu Radzie Pedagogicznej i pracownikom obsługi.
  2. Zakup koszy na śmieci.
  3. Zrobienie kompostownika.
  4. Przygotowanie plakatów i materiałów informacyjnych.
  5. Nauka segregowania śmieci wszystkich uczniów i pracowników szkoły.
  Realizacja:
  Plan działania został przedstawiony Radzie Pedagogicznej naszej szkoły, która go przyjęła i w pełni zaakceptowała. Na lekcjach przyrody z uczniami klasy V i VI nauczyciel przyrody przygotował plakaty przedstawiające podstawowe informacje o projekcie. Zgromadziliśmy literaturę na temat kompostowania odpadów organicznych. Następnie uczniowie klasy V i VI przeszkolili młodszych kolegów jak rozróżniać śmieci organiczne od nieorganicznych. Dyrektor szkoły zakupił kosze do każdej klasy w dwóch kolorach: niebieski na śmieci organiczne a czerwony na nieorganiczne. Zadaniem sprzątaczki było gromadzenie śmieci oddzielnie organicznych i nieorganicznych. Śmieci organiczne są gromadzone w kompostowniku, który nauczyciel przyrody wykonał z uczniami klasy VI. W związku z tym został wprowadzony dodatkowy punkt do WSO. Co roku nowo przybyli uczniowie do oddziału przedszkolnego są zapoznawani z zasadami segregowania śmieci.

  Efekty:
  Po 4 latach segregacji śmieci można stwierdzić, że odpady są segregowane i mniej śmieci wywozi się ze szkoły. Wszyscy uczniowie szkoły potrafią segregować śmieci. Szkoła będzie mieć naturalny nawóz pod uprawy.
  Dążymy, aby wokół szkoły i w samym budynku było czysto, opakowania po lodach, chipsach czy chrupkach muszą znaleźć się w koszach, a nie na podłodze lub na drodze, co niestety często się zdarza. Dlatego kształtowanie poczucia odpowiedzialności za estetykę otoczenia jest niezmiernie trudnym przedsięwzięciem. O ile w szkole dzieci czują się obserwowane i kontrolowane i jest to wystarczająca presja, by śmieci wyrzucać do kosza, o tyle poza szkołą, kiedy takiego przymusu nie ma opakowania po słodyczach, lodach itd. wyrzucane są gdziekolwiek. Ambicją naszą jest, aby ukształtować świadomość uczniów tak, aby czystość stała się ich potrzebą. „Wyrzucam śmieci do kosza, bo taką mam potrzebę, a nie dlatego, że nauczyciel patrzy”. Dopóki w tym względzie nie będzie współpracy z rodzicami, dopóty nasze wysiłki nie będą przynosić oczekiwanych rezultatów. Nie załamujemy się jednak. Wielokrotnie w ciągu roku organizujemy sprzątanie w najbliższym otoczeniu szkoły (nie ograniczając się tylko do akcji „Sprzątania Świata”), uświadamiając uczniom, że są to ich śmieci i w związku z tym ich obowiązek, aby je posprzątać.
  Naszym projektem zainteresowała się Nowotarska Telewizja Kablowa. Został nakręcony program z udziałem dzieci szkolnych, które opowiadały o zasadach segregowania, kompostowania śmieci i wykorzystywania kompostu na swoich poletkach przyszkolnych.

  Materiał opracowali nauczyciele
  Szkoły Podstawowej w Borze:
  Gacek Halina, Gacek Jan,
  Gacek Małgorzata, Sikoń Dorota
  i Luberda Wioletta