Treści z podstawy programowej realizowane w trakcie projektu
"Działki szkolne"


Treści nauczania z podstawy programowej klasy II – III i IV - V
  1. przyroda w otoczeniu dziecka,
  2. obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych dostępnych doświadczeniu dziecka i mówienie o nich,
  3. żywność i żywienie,
  4. organizacja pracy
  5. poznawanie pracy w wybranych zawodach,
  6. przykłady różnorodności roślin, grzybów i zwierząt oraz środowisk ich życia.


Realizacja projektu

Praca na działkach szkolnych uzależniona jest od pór roku. Sianie, plewienie i zbieranie plonów następuje po sobie cyklicznie. Rok rocznie zmieniają się także właściciele działek.
Każdego roku we wrześniu następuje „podpisanie kontraktu na dzierżawę” maleńkiego kawałka ziemi. „Kontrakt” obowiązuje od września do września. Klasy młodsze otrzymują do dyspozycji poletka przeznaczone pod zasiew. Każde poletko jest opisane imieniem i nazwiskiem ucznia.
W jesieni dzieci muszą przygotować ziemię do odpoczynku zimowego, a więc plewią chwasty, które składowane są na kompostowniku, przekopują i nawożą ziemię. Na wiosnę uczniowie przystępują do pracy, spulchniają ziemię, a następnie sieją nasiona. Najczęściej na przyszkolnych poletkach dzieci sieją sałatę, rzeżuchę, rzodkiewkę, marchewkę, pietruszkę, czasami buraki ćwikłowe, niekiedy kwiaty jednoroczne i dwuletnie.
Staramy się, żeby dzieci zauważały cud przemiany maleńkiego nasionka w roślinę.
Uczniowie klas starszych dostają pod swoją opiekę rabatę skalną. Jest ona dzielona na tyle części ile jest chętnych dzieci do pracy. Uczniowie przede wszystkim dbają, aby między kwiatami nie było chwastów, rozsadzają samosiejki lub sadzą nowe rośliny. Każdy właściciel zna nazwy występujących na jego części rabaty skalnej kwiatów lub traw w języku polskim i po łacinie. Rośliny rosnące na rabacie skalnej można spotkać w górach, wędrując szlakami turystycznymi. Radość dzieci jest ogromna, kiedy będąc na wycieczce poznają rośliny dziko rosnące i potrafią je nazwać.
Nikt do pracy nie jest zmuszany, uczniowie sami pilnują plewienia nawet w czasie wakacji. Uczą się tym samym systematyczności, jednocześnie uczą się jak można spędzić wolny czas przyjemnie i bezpiecznie mając kontakt z przyrodą. Czują się odpowiedzialni za ten maleńki kawałek ziemi, którą otrzymali w dzierżawę, a równocześnie za otoczenie szkoły - ich szkoły, wokół której jest ładnie. Pilnują by im nikt nie niszczył efektów ich pracy, równocześnie szanując pracę innych.
Praca na działkach szkolnych i rabacie skalnej pozwala uczniom poznawać rośliny i obserwować ich rozwój. Wzbogacają swoją wiedzę o glebie, roli wody i światła, temperaturze powietrza. Nie jest im obcy problem szkodników i sposobów ich zwalczania. Dzięki pracy na działce uczniowie poznają narzędzia ogrodnicze i uczą się nimi posługiwać. Podsumowanie całorocznej pracy na przyszkolnych działkach następuje we wrześniu. Za rzetelne wykonywanie pracy przez cały rok, uczniowie otrzymują rośliny ozdobne, które mogą posadzić w swoim ogródku.

Materiał opracowali nauczyciele
Szkoły Podstawowej w Borze:
Gacek Halina, Gacek Jan,
Gacek Małgorzata, Sikoń Dorota
i Luberda Wioletta