Segregacja śmieci
Treści z podstawy programowej klasy I – III i IV – VI realizowane w trakcie projektu