Zamek w Niedzicy
Zamek powstał na początku XIV wieku prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej warowni. Jego wcześniejsza nazwa to „Dunajec”, był on strażnicą na granicy z Polski z Węgrami. Zbudowała go rodzina Berzeviczy do których należała ta ziemia. W roku 1470 dostał się w ręce Emeryka Zapolyi. To on do starego zamku dobudował część dolną.

źródło: www.szlak gotycki.pl

Po pierwszej wojnie światowej zamek został na terytorium Polski. Aż do 1931 roku zachowała się w jego otoczeniu pańszczyzna. Trzecim właścicielem był Jerzy Horvath, który z zamku zrobił rezydencję.
W zamku odnaleziono testament Inków. Wg legendy Sebastian Berzeviczy jeden z właścicieli poślubił w Peru Indiankę, a ich córka Umina urodziła ostatniego potomka królewskiego rodu Inków Tupaca Amaru. Oboje wtedy przybyli do zamku w Niedzicy, gdzie Umina została zamordowana. Sebastian oddał swojego wnuka Antonia, bratankowi Wacławowi Benesz - Berzeviczowi. Fakt ten został spisany w Niedzicy w 1797 roku.

Zamek

źródło: www.szlak gotycki.pl

A -zamek górny, B - zamek średni, C -zamek dolny
 • 1. Brama wejściowa, 1601 r
 • 2. Sień wejściowa zamku dolnego z piecem chlebowym.
 • 3. Dziedziniec zamku dolnego.
 • 4. Rezerwat archeologiczny w piwnicy pod dziedzińcem.
 • 5. Baszta Kapliczna z reliktami gotyckiej bramy.
 • 6. Biuro Muzeum.
 • 7. Brama zamku średniego-miejsce odnalezienia kipu.
 • 8. Sień zamku średniego.
 • 9. Wejście do sal Zamku średniego 10. Schody na taras zamku średniego.
 • 11. Przedbramie i brama zamku górnego.
 • 12. Sień zamku górnego – wejście do kazamat.
 • 13. Sale wystawowe.
 • 14. Dziedziniec zamku górnego ze studnią.
 • 15. Izba Gotycka.
 • 16. Ruiny kaplicy Gotyckiej.
 • 17. Schody na taras zamku górnego.
 • 18. Relikty gotyckiej "szyi" wjazdowej.
  Niedzicki zamek jest jednym z Polskich zamków, który wcześniej należał do Węgier.
  Warto zwiedzić:


  Lochy więzienne w których przetrzymywany był Janosik.

  Bardzo ciekawe są komnaty mieszkalne i ślady pozostające po kaplicy zamkowej.


  Pokój myśliwski


  Kaplica zamkowa


  Legenda głosi, że był tutaj przykuty Janosik. Jest w tej skale dołek, w której jeżeli pokręci się palcem spełni się życzenie, ale nie wiadomo którym i w którą stronę. Znajdują się tam nawet pokoje do wynajęcia oraz restauracja. To wszystko znajduje się w części średniej.
  Zamek w Czorsztynie
  Murowany zamek w Czorsztynie był zbudowany przez króla Kazimierza Wielkiego. Był on siedzibą starosty. Odwiedzali go możnowładcy między innymi królowa Jadwiga, król Jagiełło czy Władysław Warneńczyk.
  Turyści z pływającego po Jeziorze Czorsztyńskim statku podziwiają zaś stojący na drugim brzegu zamek zwany Dunajcem.
  Trasa zwiedzania wiedzie z dziedzińca zamku dolnego, Z zamku średniego, po obejrzeniu kilku odkryć, XVI-wieczną klatką schodową turyści przechodzą na zamek górny.


  Wieża zamku w Czorsztynie

  Jest z niego wspaniały widok na Jezioro Czorsztyńskie, zamknięte wałem zapory. Na prawo od zapory bieleje zamek Niedzicki i osiedle Niedzica-Zamek. Na horyzoncie zamykają Pieniny Spiskie i Tatry. Z tarasu schodzi się do pomieszczeń piwnicznych. Urządzono tu ekspozycję muzealną (plansze omawiają historię Czorsztyna i zapory) oraz kawiarnię, gdzie latem często przygrywa góralski zespół.

  Autor: Maciej Handzel

  Źródło. www.szlakgotycki.pl