Konkurs
"Historia i dzień dzisiejszy parafii i miejscowości karpackich."

Treści z podstawy programowej realizowane przez uczestników konkursu
Jak powstał konkurs