Izba regionalna
Treści z podstawy programowej realizowane w trakcie projektu

Rok szkolny 2003/2004

Rok szkolny 2004/2005

Rok szkolny 2005/2006 i 2006/2007

Rok szkolny 2007/2008