(Do pobrania) Realizacja edukacji regionalnej. - Wersja dla Microsoft Power Point


Program edukacji regionalnej w naszej szkole realizowany jest w czterech blokach tematycznych:
Zadania w ramach bloku
Charakterystyka geograficzno – przyrodnicza Podhala Położenie geograficzne:
 • mojej miejscowości
 • regionu
 • Podhala

 • Walory przyrodnicze regionu:
 • roślinność - działki szkolne
 • zwierzęta

 • Ochrona środowiska:
 • segregacja śmieci

 • Parki narodowe regionu.
  Życie ludności regionu Warunki życia ludzi:
 • czynniki przyrodnicze
 • czynniki pozaprzyrodnicze
  Gospodarka regionu:
 • zajęcia ludności dawniej i dzisiaj
 • wpływ wykształcenia na kształt gospodarki
 • znaczenie regionu w gospodarce kraju
 • emigracja zarobkowa
  Izba regionalna.
 • Dziedzictwo kultury tradycyjnej Elementy kultury materialnej:
 • budownictwo
 • zabytki architektoniczne
  Duchowe dziedzictwo kultury:
 • gwara
 • twórczość literacka w tym gwarowa
 • twórczość artystyczna – rzeźba, malarstwo na szkle, tkanina artystyczna
 • zwyczaje i obrzędy
 • muzyka, taniec, śpiew
 • Z dziejów regionu Ludność i jej pochodzenie - historyczne uwarunkowania zasiedlania Podhala.
  Moja rodzina:
 • historia mojej rodziny
 • tradycje, które zachowały się do tego czasu w rodzinie z okazji np. świąt, prac w polu itp.
 • moje miejsce w rodzinie
  Moja wieś:

 • historia
 • współczesność
  Prezentacja Boru - (Do pobrania) Wersja dla Microsoft Power Point
  Moja gmina:
 • historia
 • współczesność
  Podhale – historia i współczesność
 • referaty na temat zwiedzanych obiektów
 • konkurs "Historia i dzień dzisiejszy parafii i miejscowości karpackich."