10 listopada 2020 r

"Szkoła do hymnu"

10 listopada 2020r. punktualnie o godzinie 11.11 dzieci od¶piewały cztery zwrotki "Mazurka D±browskiego" ł±cz±c się ze sob± za pomoc± Teams'a

Relacja: Halina Gacek


Zdjęcia: Halina Gacek