13 listopada 2020 r

Odwiedzamy cmentarz

Tego roku przedszkolaki również odwiedziły zmarłych na wiejskim cmentarzu. Najpierw udały się pod Krzyż Główny, gdzie zapalili¶my symboliczny znicz oraz odmówili¶my modlitwę za wszystkich zmarłych pochowanych na owym cmentarzu. Następnie przeszli¶my między wszystkimi grobami, aby dzieci mogły poinformować swoje koleżanki i kolegów, gdzie pochowane s± osoby z nimi spokrewnione. Przy każdym z tych grobów odmówili¶my krótk± modlitwę "Wieczne odpoczywanie". Na koniec życzyli¶my wszystkim zmarłym, spokojnego spoczynku i udali¶my się do szkoły, aby wykonać pracę plastyczn±, podczas której utrwalali¶my nazewnictwo wielko¶ci (wysoki-niższy-najniższy/ niski-wyższy-najwyższy).

Relacja: Justyna KurnatZdjęcia: Justyna Kurnat