16 grudnia 2020 r

"Christmas Card in English" - konkurs plastyczny

W grudniu 2020 roku odbył się w Naszej Szkole konkurs Christmas Card in English, na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim. Celami konkursu było zapoznanie uczniów z elementami kultury brytyjskiej, rozwijanie specyficznych umiejętności językowych a także pobudzanie aktywności twórczej uczniów i rozwijanie ich wrażliwości estetycznej. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas IV-VII. Warunkiem uczestnictwa było własnoręczne wykonanie kartki i napisanie życzeń w języku angielskim.

Konkurs rozstrzygnięto 18 grudnia, w konkursie wzięło udział 8 uczniów. Po burzliwych naradach jury uznało że wszyscy uczestnicy zasługują na nagrody i dyplomy ponieważ wszystkie kartki są piękne!

Relacja: Monika Szado


Zdjęcia: Monika Szado