07 kwietnia 2021 r

Alfabet

5 marca odbyło się w klasie I uroczyste wręczenie albumu "Alfabet". Na ten moment pierwszoklasiści czekali od września, kiedy to poznali pierwszą literę i zaczęli do każdej kolejnej wykonywać karty pracy.

Zadanie polegało na tym, żeby każdy uczeń na bieżąco utrwalał pisownię danej głoski oraz wykonywał obrazek wziązany tematycznie z wprowadzaną literą.

Uczniowie systematycznie składali swoje kartki, z których nauczyciel wykonał pamiątkowe albumy. Teraz ejekty ciężkiej pracy swich pociech mogą podziwiać rodzice i dziadkowie.

Relacja: Wioletta Luberda


Zdjęcia: Wioletta Luberda