13 czerwca 2019

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Wspomagania Rozwoju Szkół

Pierwsze spotkanie z Konsultantem MCDN panią Jolantą Czuchnowską miało miejsce 26 września 2018 roku. Były to warsztaty diagnostyczno - rozwojowe. Wyłoniony został na nich obszar wspomagania "Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod, technik i narzędzi pracy". Następnie został opracowany harmonogramu działań rozwojowych na rok szkolny 2018/2019.

Z panią Konsultant MCDN spotykaliśmy się jeszcze trzykrotnie. Braliśmy udział w:
1. Seminarium w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz działalności innowacyjnej szkoły.
2. Szkoleniu dla nauczycieli w zakresie metody projektu.
3. Szkoleniu dla nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod, technik pracy.

Zanim zaczęliśmy wykorzystywać zdobytą wiedzę na zajęciach, koleżanka z biblioteki opracowała bibliografię i netografię metod aktywizujących. Nowe metody aktywizujące zostały zastosowane na lekcjach informatyki, muzyki, religii, języka angielskiego, WDŻ, geografii, języka niemieckiego i języka polskiego. Konspekty przeprowadzonych zajęć znajdują się w dokumentacji Wspomagania.

W terminie od lutego do maja realizowanych było siedem projektów edukacyjnych. W tym czasie można było konsultować się z panią Jolantą Czuchnowską. Publiczne zaprezentowanie efektów tych projektów miało miejsce na Dniu Rodziny, który obchodziliśmy pt. "To umiemy - nauka, sport i zdrowie". Obszerne sprawozdanie i fotorelacja z tej uroczystości znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Podsumowanie efektów procesu wspomagania z Konsultantem MCDN odbyło się 13 czerwca 2019 r.

Relacja: Małgorzata Gacek

Zdjęcia: Małgorzata Gacek