14 maja 2019

Szkolny Konkurs Recytatorsko-Gawędziarski im. A. Suskiego

14 maja 2019r. odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Recytatorsko - Gawędziarski im. A. Suskiego, w którym wzięło udział 10 uczniów w 2 kategoriach językowych i 2 wiekowych.

Pani Halina Gacek wybrała repertuar i przygotowała uczniów kl. I w kategorii literackiej, natomiast pani Dominika Sięka - Guzda przygotowała repertuar i uczniów kl. IV-V w kategorii literackiej. Za wybór repertuaru, przygotowanie uczniów w kategorii gwarowej i organizację eliminacji szkolnych odpowiedzialna była Wioletta Luberda.

Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Gacek, Monika Jędrol i Monika Mroszczak-G±sior oceniała uczestników wg następuj±cych kryteriów: opanowanie pamięciowe, poprawno¶ć językowa, interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny.
Jury przyznało:
W kategorii gwarowej
I miejsce
- Martyna Jarz±bek
- Joanna Chrobak
II miejsce - Weronika Zarębczan
- Wiktor Milaniak
W kategorii literackiej
I miejsce
- Magdalena Cisoń
- Marta Latocha
II miejsce
- Amelia Jarz±bek
- Jakub Kukulak
- Stanisław Jarz±bek
- Katarzyna Wojdyło

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i ocenę celuj±c± z j.polskiego oraz pozytywny wpis do karty obserwacji i zeszytu wychowawcy.

Laureatki I miejsca będ± reprezentowały szkołę 24 maja na Konkursie Recytatorsko - Gawędziarskim im. A. Suskiego w Szaflarach.

Relacja: Wioletta Luberda

Zdjęcia:Wioletta Luberda