2019

Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej

Funkcjonariusz z Placówki Straży Granicznej w Zakopanem chor. SG Zbigniew Krzysztofek, spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej w Borze na prelekcji pt. "Narkotyki zastanów się czy warto?". Wykład miał na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków oraz wszelkiego rodzaju substancji psychoaktywnych. Uczniowie zostali zapoznani z metodami walki z narkomanią, a także poznali konsekwencje prawne dotyczące nie tylko rozpowszechniania, ale także posiadania środków odurzających. Spotkanie pozwoliło uczniom także poznać charakter służby w Straży Granicznej oraz zasady rekrutacji. Może w przyszłości niektórzy z nich będą ubiegać się o przyjęcie do pracy w charakterze funkcjonariusza Straży Granicznej.

Relacja: Iwona MusiałZdjęcia: Iwona Musiał