07 lutego 2019
Spotkanie z panią sołtys wsi Bór przed konkursem "Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi"

W dniach 8.02 - 15.02 2019r. odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny "Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi" zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Bańskiej Niżnej. Wzięli w nim udział uczniowie z kl. 0 - VIII, a zadaniem ich było wykonanie pracy plastycznej na temat działalności sołtysa.

W tym roku z tej okazji została zaproszona sołtys - pani Stanisława Jarząbek, która przybliżyła uczniom swoje obowiązki związane z pełnieniem tak ważnej funkcji na terenie wsi Bór.

Po tej wizycie dzieci wykonały prace pod opieką pań: Anny Kalata, Haliny Gacek, Wioletty Luberda i Dominiki Sięka- Guzda.

Zgodnie z warunkami regulaminu zostało wybranych tylko 12 prac z całej szkoły.

Jednak wszystkich uczniów biorących udział w konkursie nagrodzono dodatkowymi ocenami z edukacji plastycznej i plastyki.

Martyna Luberda zajęła III miejsce w tym konkursie.

Protokół

Relacja: Wioletta Luberda

Zdjęcia: Halina Gacek