25 września 2018

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

25 września 2018r. uczniowie klasy VII i VIII naszej szkoły brali udział w cyklu spotkań edukacyjno- profilaktycznych z Sędzią Anną Marią Wesołowską, która przyjechała na zaproszenie wójta gminy Szaflary oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl.VI-VIII szkół podstawowych oraz gimnazjaliści. W kolejnym wychowawcy, pedagodzy i nauczyciele. Ostatnie przeznaczone było dla rodziców i opiekunów. Wszystkie spotkania dotyczyły tematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Podczas wykładu poruszane były sprawy związane z przestępczością nieletnich i odpowiedzialnością prawną za czyny karalne. Pani sędzia w bardzo ciekawy sposób opowiadała o swoich doświadczeniach zawodowych. Poruszyła także temat legalizacji narkotyków miękkich. Opowiadała historie z sali sądowej, które szczególnie zapadły jej w pamięć. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali historii chłopca z różą czy dziewczyny, której już dzisiaj nie ma wśród nas. Wszyscy wiemy, że nieznajomość prawa nie chroni nas przed konsekwencjami za popełnione czyny, dlatego Sędzia postanowiła uświadomić nam, jakie zachowania mogą zaprowadzić na ławę oskarżonych. Mówiła o demoralizacji, która zaczyna się od podziwu dla złych czynów, o braku szacunku dla siebie dla drugiego człowieka. Namawiała, by przerywać zmowy milczenia, by przełamywać złe zasady i nie ukrywać problemów. Nauczycielom Anna Maria Wesołowska doradziła wprowadzenie w każdej szkole tzw. "kącików prawnych", zachęcała do poruszania zagadnień związanych z prawem na lekcjach wychowawczych i zaleciła organizowanie profilaktycznych wycieczek do sądów. Mamy nadzieję, że spotkanie dało do myślenia wielu młodym ludziom. Ostatnia część konferencji poświęcona była rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim mieszkańcom. Pani Sędzia apelowała do wszystkich, by jak najwięcej osób zabierało głos i angażowało się na rzecz innych aby zło i patologia nie stały się powszechnie akceptowane. Podkreślała również ogromne znaczenie roli rodziny w każdym aspekcie życia młodego człowieka. Wystąpienia Sędzi zostały nagrodzone dużymi brawami. Był również czas na wspólne zdjęcia i autografy.

Relacja: Dominika Sięka-Guzda

Relacja na stronie GOPS Szaflary
Zdjęcia: GCKPiT w Szaflarach