27 lutego 2019

Konkurs profilaktyczny "Jestem wolny, więc mam wybór"

27 lutego nasza szkoła wzięła udział w gminnym konkursie wiedzy profilaktycznej pod hasłem "Jestem wolny, więc mam wybór", organizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Gminy Szaflary. Reprezentowali nas uczniowie z klasy VII: Kamila Jarząbek i Damian Rączka.

Relacja: Monika Jędrol

Relacja na stronie GKRPA


Zdjęcia: GKRPA