05 listopada 2018

Gminny Konkurs Plastyczny „Piękna nasza, Polska cała”

Protokół
Zdjęcia: Wioletta Luberda