27 lutego 2019

Środowiskowy etap OTWP "Młodzież zapobiega pożarom"

"...podobno nie ma Aniołów na Ziemi...
spójrz na Strażaka...
to on czuwa nad twoim życiem nie dbając o własne...
życie jest tylko jedno...
życie Strażaka również..."

Czasami w akcji ratowania ludzkiego życia lub mienia strażak oddaje życie, ale by takich sytuacji było jak najmniej strażacy muszą być doskonale wyszkoleni, a zaczyna się od teorii np. na konkursach o bezpieczeństwie. Doskonałym przykładem takiego konkursu jest Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

Podczas uroczystości odpustowych Św. Św. Piotra i Pawła w dniu 29 czerwca 2019 r.miało miejsce podsumowanie tegorocznego turnieju, który już od 15 lat odbywa się wśród młodych strażaków w Borze. Nagrody wręczali ks. Proboszcz Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach, Pan Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński i przewodniczący Rady Gminy Szaflary Stanisław Wąsik

XLII Środowiskowe Eliminacje tego turnieju odbyły się 27 lutego 2019r. w remizie OSP w Borze. Do konkursu zgłosiło się 11 osób z trzech grup wiekowych: szkoła podstawowa (3), gimnazjum (5) i szkoły ponadgimnazjalne (3).

Eliminacje środowiskowe przeprowadziła komisja w składzie: przewodniczący - naczelnik OSP Bór asp. sztab. w stanie spoczynku Józef Gacek, członkowie - asp. sztab. w stanie spoczynku Marian Gacek, członek OSP w Borze Anna Arendarczyk, sołtys wsi Bór Stanisława Jarząbek i nauczyciel SP w Borze Małgorzata Gacek.

Środowiskowy etap OTWP odbył się w ramach realizacji zadania publicznego pt. "Środowiskowy Etap XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Młodzież Zapobiega Pożarom" zleconego OSP Bór przez Gminę Szaflary w ramach: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym i sportowym.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" ma na celu popularyzacje przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W eliminacji środowiskowej zawodnicy odpowiadali pisemnie na około 30 pytań testowych. Trójka najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej uczestniczyła w eliminacji gminnej w dniu 28 lutego 2019 r w Maruszynie Dolnej.

Relacja: Małgorzata Gacek

Zdjęcia: Małgorzata Gacek