26 listopada 2018

Sprawozdanie z kampanii społecznej „No Promil – No Problem”

W dniu 26 listopada 2018r. na terenie naszej szkoły przeprowadzono kampanię społeczn± „ No Promil – No Problem”.

W klasach odbyła się pogadanka na temat zagrożeń zwi±zanych z kierowaniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych ¶rodków psychoaktywnych.

Uczniowie kl.VI po rozmowach jakie przeprowadzili w domach z członkami rodziny, wykonali plakaty, których głównym celem była zmiana nastawienia wobec nietrzeĽwych kierowców.

Na zajęciach wychowania regionalnego została wykonana gazetka na korytarzu pod hasłem „NO PROMIL - NO PROBLEM” dla młodszych kolegów oraz rodziców.

Ponadto uczniowie kl.VI wykorzystuj±c materiały profilaktyczne przekazane przez Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej w Szaflarach odwiedzili oddział przedszkolny, gdzie przestrzegali najmłodszych przed nietrzeĽwymi kierowcami i rozdawali balony z logiem akcji.

Relacja: Wioletta Luberda

Zdjęcia: Wioletta Luberda