21 listopada 2018

Konkurs recytatorsko gawędziarski im. A. Kudasika i B. Werona

20 listopada 2018r. odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Recytatorsko - Gawędziarski im. A. Kudasika i B.Werona, w którym wzięło udział 9 uczniów w 2 kategoriach: gawędziarze i recytatorzy. Za wybór repertuaru, przygotowanie uczniów i organizację eliminacji szkolnych odpowiedzialna była Wioletta Luberda.

Komisja konkursowa w składzie: Monika Jędrol, Monika Mroszczak - G±sior i Małgorzata Gacek, oceniała uczestników wg następuj±cych kryteriów: opanowanie pamięciowe, poprawno¶ć językowa, interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny. Jury przyznało:
I miejsce
- Wiktor Milaniak
- Joanna Chrobak
- Weronika Zarębczan
- Natasza Wojciechowska
- Kamila Jarz±bek
II miejsce
- Magdalena Cisoń
- Amelia Jarz±bek
- Martyna Jarz±bek
III miejsce - Gabriela G±sior

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i ocenę celuj±c± z j.polskiego oraz pozytywny wpis do karty obserwacji i zeszytu wychowawcy.

Laureaci I miejsca będ± reprezentować szkołę 28 listopada na Gminnym Konkursie Recytatorsko - Gawędziarskim im. A. Kudasika i B. Werona w Skrzypnem.

Relacja: Wioletta Luberda

Zdjęcia: Monika Jedrol