27 stycznia 2019
Szaflarzańskie kolędowanie

27 stycznia odbyło się VII Szaflarzańskie Kolędowanie na rzecz chorej Pauliny. Nasz szkolny zespół wraz z solistami przygotował dwie pastorałki " Był pastuszek bosy" i "Okno w chmurach". Dzieci z radością uczestniczyły w tym szlachetnym Koncercie ofiarowując swoje czas i talent. Dziękujemy dzieciom, opiekunom za włożony wkład pracy i rodzicom, którzy zapewnili dowóz dzieci do Szaflar.

Relacja na GCKPiT

Relacja: s. Renata Janeczko

Zdjęcia: s. Renata Janeczko