18 czerwca 2019
Karta rowerowa

W naszej szkole, co roku uczniowie czwartej klasy przystępują do egzaminu na kartę rowerową. O kartę rowerową mogły ubiegać się dzieci, które ukończyły 10 lat i uczestniczyły w zajęciach teoretycznych i praktycznych na zajęciach techniki. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności przebiegało w dwóch etapach. Pierwszy etap - teoretyczny miał formę testu z pytaniami zamkniętymi i odpowiedziami jednokrotnego wyboru. Zadania testowe koncentrowały się wokół zagadnień bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze. Liczba pytań testowych to 25, dopuszczalne były tylko cztery błędy. Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu było uzyskanie pozytywnego wyniku testu. Do drugiego etapu - praktycznego przystąpiło czterech uczniów.

W tym celu nauczyciele zbudowali tor przeszkód złożony z 5 elementów: linii "Stop", toru do wykonania ósemki, toru do jazdy "żmijką", slalomu z ograniczeniami i korytarza. Podczas części praktycznej uczniowie wykonywali następujące zadania: przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca, jazda do przodu po prostej i po łukach, hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonym miejscu ( znak "Stop", linia bezwarunkowego zatrzymania), prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze, właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.

Egzamin na kartę rowerową zdali wszyscy uczniowie klasy IV, którzy przystąpili do egzaminu gratulujemy.

Relacja: Halina GacekZdjęcia: Małgorzata Gacek