09 maja 2018
"Strofy o OjczyĽnie"


XXV Szkolny konkurs im. A. Suskiego

9 maja 2018r. odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Recytatorski im. A. Suskiego, w którym wzięło udział 13 uczniów w 2 kategoriach językowych i 2 wiekowych.

Pani Halina Gacek wybrała repertuar i przygotowała uczniów kl. III w kategorii literackiej, natomiast pani Dominika Sięka - Guzda i pani Dorota Sikoń przygotowały repertuar i uczniów kl. IV-VII w kategorii literackiej. Za wybór repertuaru, przygotowanie uczniów w kategorii gwarowej i organizację eliminacji szkolnych odpowiedzialna była Wioletta Luberda.

Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Gacek, Anna Kalata i Monika Mroszczak - G±sior oceniała uczestników wg następuj±cych kryteriów: opanowanie pamięciowe, poprawno¶ć językowa, interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny.
Jury przyznało:
W kategorii gwarowej I miejsce
- Martyna Jarz±bek
- Kamila Jarz±bek
II miejsce
- Wiktor Milaniak
- Oliwia Cisoń
III miejsce
- Amelia Jarz±bek
- Magdalena Cisoń
- Gabriela G±sior
W kategorii literackiej
I miejsce
- Kacper Bafia
- Julia Wilczek
II miejsce
- Joanna Chrobak
- Damian R±czka
III miejsce
- Natasza Wojciechowska

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i ocenę celuj±c± z j. polskiego oraz pozytywny wpis do karty obserwacji i zeszytu wychowawcy.

Laureaci I miejsca reprezentowali szkołę 18 maja na XXV Konkursie Recytatorskim im. A. Suskiego w Szaflarach, gdzie nasza uczennica Martyna Jarz±bek zdobyła wyróżnienie.

Relacja: Wioletta Luberda

Zdjęcia: Wioletta Luberda