25 października 2017

Protokół nr 1/2017/2018
z wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Borze w dniu 25.10. 2017r.

1. Wybór kandydatów do samorządu uczniowskiego w poszczególnych klasach.
2. Tajne głosowanie na kandydatów.
Ad1)
Podczas głosowań w poszczególnych klasach wyłoniono następujących kandydatów:
1. Julia Wilczek
2. Martyna Luberda
3. Klaudia Parzygnat
4. Gabriela Parzygnat
5. Piotr Chrobak
6. Krzysztof Golonka
7. Kamila Jarząbek
8. Damian Rączka
9. Karolina Niemiec
10. Maria Milan
11. Paweł Bafia
Ad2)
W wyniku głosowania największą liczbę głosów uzyskali:
Kamila Jarząbek -18 głosów
Paweł Bafia-18 głosów
Klaudia Parzygnat-12 głosów
Wyżej wymienieni uczniowie wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Borze w roku szkolnym 2017/2018.
Protokołowała: Dominika Sięka-Guzda


Zdjęcia: Halina Gacek, Anna Kalata