17 listopada 2017

Konkurs plastyczny "Dzieło Świętego Mikołaja podejmowane przez współczesnych"

W dniach 14-17 listopada 2017r. odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny "Dzieło świętego Mikołaja podejmowane przez współczesnych" zorganizowany przez ks. Grzegorza Łomzika i Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce. Wzięli w nim udział uczniowie z kl. I-III i kl. IV- VII. Zadaniem ich było wykonanie pracy plastycznej na temat: "W jaki sposób JA mogę pomóc lub zrobić coś dobrego dla drugiej osoby?", aby w ten sposób uczcić postać Św. Mikołaja, który jest postacią tak bliską sercu każdego z nas.

Komisja konkursowa w składzie: Monika Mroszczak- Gąsior, Bożena Bąk i Małgorzata Gacek dokonała oceny prac wykonanych pod opieką Wioletty Luberda, Haliny Gacek i Dominiki Sięki - Guzda.

Ustalono, że wszystkie prace z kl.I i III spełniają warunki regulaminu oraz 2 z kl.IV-VII. W związku z tym przesłano do organizatora 19 prac opatrzonych godłami przygotowanymi przez opiekunów.

Uczniów biorących udział w konkursie nagrodzono oceną celującą z edukacji plastycznej.

Relacja: Wioletta Luberda


Zdjęcia: Wioletta Luberda