10 kwietnia 2018III Gminny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy klas III

W dniu 10 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej w Borze było wielkie święto, gościliśmy w naszej szkole najlepszych uczniów matematyki i przyrody klas III wraz z nauczycielami z gminy Szaflary. Celem konkursu było:
- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką i przyrodą,
- rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,
- stosowanie wiedzy i umiejętności matematyczno - przyrodniczych w praktyce,
- stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami,
-zachęcanie do zdobywania wiedzy o środowisku przyrodniczym najbliższej okolicy i Polski.

Konkurs obejmował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej.

Trzyosobowe drużyny miały do wykonania osiem zadań, m.in. należało odczytać rebusy z nazwami wiosennych kwiatów i połączyć z odpowiednią ilustracją, rozwiązać matematyczną krzyżówkę, odnaleźć na rysunku składniki niezbędne roślinie do życia, znać nazwy owadów, znaki rzymskie, wykonywać dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 100.

Wszystkie drużyny świetnie poradziły sobie z zadaniami, różnica punktów między najlepszą a najsłabszą drużyną wynosiła tylko trzy punkty. Każdy uczestnik otrzymał nagrody rzeczowe: grę wodną, jo-jo, kostkę magiczną, piłki, logiczne układanki ufundowane przez Gminę Szaflary i GCKPiT w Szaflarach oraz dyplom a nauczyciele podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu.

Relacja: Halina Gacek

Zdjęcia: Anna Kalata