15 listopada 2017

Szkolna edycja konkursu recytatorsko-gawędziarskiego im. A. Kudasika i B. Werona

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borze pochodzą z reguły z rodzin góralskich, w których ciągle jeszcze mówi się gwarą. Ale jest wiele naleciałości z języka literackiego, które zubożają tę czystą gwarę. Jednym z czynników chroniących mowę górali są konkursy gwarowe. Aby mieć jak największą pewność, że dzieci mówią poprawnie szkoła zaprasza na konkursy osoby mogące pomóc w weryfikacji błędów. Wiele lat pomagała nam nasza rodaczka Ludwina Jarząbek. W tym roku pani Wioletta Luberda organizatorka szkolnego konkursu zaprosiła panią Dorotę Adamczyk.

Pani Dorota Adamczyk jest laureatką wielu konkursów gwarowych, pięknie interpretuje wybrane przez siebie wiersze różnych poetów, ale też sama pisze oraz reżyseruje spektakle grupy teatralnej "Prowda".

Pani Dorota z uwagą wysłuchała wystąpień uczniów, z niesamowitym wyczuciem przedyskutowała z nimi ich sposób interpretacji wierszy i gawęd i subtelnie poprawiała błędy, zachwycała się pięknymi, klasycznymi strojami góralskimi, w które były ubrane dzieci. Dziękujemy pani Adamczyk za przyjęcie zaproszenia i podzielenie się swoją wiedzą na temat gwary góralskiej.

Pani Dorota Adamczyk przyjechała do nas z Izabelą Ciszek - uczennicą gimnazjum w Szaflarach. Iza powiedziała gawędę autorstwa pani Doroty pt "Zwyrtacka", pani Dorota także wystąpiła przed uczniami recytując wiersz "Muzyka góralsko" i przedstawiając gawędę "Fest buk" - utwory, które sama napisała.

Laureaci szkolnego konkursu recytatorsko-gawędziarskiego będą reprezentować szkołę w etapie gminnym tego konkursu w Skrzypnem.

Relacja: Małgorzata Gacek

Protokół ze Szkolnego Konkursu Recytatorsko - Gawędziarskiego im. A. Kudasika i B. Werona
15 listopada 2017r. odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Recytatorsko - Gawędziarski im. A. Kudasika i B.Werona, w którym wzięło udział 10 uczniów w 2 kategoriach: gawędziarze i recytatorzy. Za wybór repertuaru, przygotowanie uczniów i organizację eliminacji szkolnych odpowiedzialna była Wioletta Luberda.
Komisja konkursowa w składzie: Dorota Adamczyk, Monika Mroszczak- Gąsior i Małgorzata Gacek, oceniała uczestników wg następujących kryteriów: opanowanie pamięciowe, poprawność językowa, interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny. Jury przyznało:
I miejsce
- Wiktor Milaniak
- Martyna Jarząbek
- Amelia Jarząbek
- Gabriela Gąsior
- Kamila Jarząbek
- Maria Milan
- Karolina Niemiec
II miejsce
- Magdalena Cisoń
- Oliwia Cisoń
III miejsce
- Weronika Zarębczan
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i ocenę celującą z j.polskiego oraz pozytywny wpis do karty obserwacji i zeszytu wychowawcy. Laureaci I miejsca będą reprezentować szkołę 29 listopada na Gminnym Konkursie Recytatorsko - Gawędziarskim im. A. Kudasika i B. Werona w Skrzypnem.

Zdjęcia: Dorota Sikoń,